Trở lại:

-      Phật Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Trò đặt ra một câu hỏi về Phật pháp. Thầy không trả lời được.

Thầy giải thích rằng nhiều lãnh vực của Phật Giáo thuộc về "bất khả tư nghì"; có nghĩa là tâm thức cũng như ngôn ngữ con người không thể diễn đạt được.

Tôi nghĩ khác.

Khi một người không thể giải thích được về một vấn đề gì thì có thể đó là vì kiến thức cần thiết của họ hiện thời chưa đầy đủ để làm được việc nầy.

Cũng rất có thể đó là vì lý trí và tâm thức của họ nhận ra được điều gì không ổn về vấn đề đó. “Không ổn” thí dụ như “hoang đường và vô căn cứ”.

Tín đồ cần và muốn tin vào những ý niệm tôn giáo để thỏa mản nhu cầu tâm linh của họ.

Khái niệm “bất khả tư nghì” là chiếc phao tín đồ sẵn sàng bám víu vào để 1/ khỏi phải trau dồi kiến thức, và 2/ khỏi phải đối diện với sự kiện các niềm tin của họ rất có thể chỉ là hoang đường và vô căn cứ.

Khái niệm “bất khả tư nghì” cũng giúp thầy khỏi phải mất mặt vì không trả lời được câu hỏi của trò.


Make a Free Website with Yola.