Trở lại:

-      Thiên Chúa Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Gần đây, Tòa Thánh Vatican bị bắt buộc phải nhìn nhận là đã sai lầm về một chi tiết quan trọng: thế giới con người đang sống không phải là trung tâm của tất cả tinh tú trong vũ trụ như Kinh Thánh đã dạy. Đây là một cuốn sách mà Tòa Thánh cương quyết khẳng định từ bao nhiêu thế kỷ nay là “lời dạy tuyệt đối của Thiên Chúa toàn năng”.

Tòa Thánh chỉ chính thức “giải tội” cho Galileo vào năm 1992, nghĩa là hàng trăm năm sau khi khoa học đã chứng minh rõ ràng không chối cãi được là Tòa Thánh đã sai lầm. Tòa Thánh chỉ nhìn nhận sai lầm sau khi chần chờ mãi đến khi họ không còn cách nào né tránh nữa. (Tuy vậy, trong bản công văn chính thức tuyên bố vấn đề nầy, Tòa Thánh bào chữa rằng Đức Giáo Hoàng thời  bấy giờ chỉ có thể đúng tuyệt đối trên lãnh vực tín ngưỡng chớ không thể đúng tuyệt đối trên phương diện khoa học!)

Điều mà tôi không hiểu được là dường như không có tín đồ Công giáo nào đặt câu hỏi về “giá trị tuyệt đối” của Kinh Thánh khi những sự việc nầy xảy ra.

Khi tôi đề cập vấn đề trên với nhiều tín đồ thì họ thường gạt qua một bên và nói rằng “Thì Tòa Thánh đã sửa sai rồi, còn muốn gì nữa chớ!?”

Câu hỏi của tôi ở đây là khi Kinh Thánh và Tòa Thánh đã sai lầm về một vấn đề quan trọng như vậy thì làm sao bảo đảm được Kinh Thánh và Tòa Thánh không đang và sẽ sai lầm về các vấn đề quan trọng khác nữa?

Thí dụ như về đức tin “Thượng đế đã sáng tạo ra vũ trụ nầy”?

 

Make a Free Website with Yola.