Trở lại:

-      Phật Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Cậu chết được gần một năm. Hũ cốt của cậu để trong VNQT. Mợ trả trên 3 triệu để mua chỗ cho cậu, "để cậu nghe kinh mỗi ngày".

Trên những chiếc bệ rộng lớn trong gian nhà để cốt đàng sau chùa có hàng ngàn hũ cốt. Cửa khóa. Mỗi lần thân nhân muốn vào thăm thì phải tìm người giữ cửa nhờ họ mở khóa giùm. Với chút tiền uống nước.

Mợ vào gặp thầy trụ trì. Mợ trình bày mợ muốn sau nầy cũng được vào đây nằm kế cậu. Thầy nói còn ít chỗ lắm nên phải tốn 10 triệu.  Mợ nói 10 triệu nhiều quá, mợ sẽ suy nghĩ rồi trở lại. Mợ ra về.


Một tuần sau mợ trở lại gặp thầy. Mợ nói thôi cũng được, mợ xin thầy để dành một chỗ kế bên cậu cho mợ. Thầy nói hết chỗ rồi nhưng nếu trả 20 triệu thì thầy sẽ dời vài hũ cốt qua một bên để dành chỗ cho mợ.


Make a Free Website with Yola.