Trở lại:

-      Thiên Chúa Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Điều mà tôi cũng không hiểu được là nếu Thượng đế đã xuất hiện để cứu rỗi nhân loại thì tại sao nhân loại vẫn đắm chìm trong chết chóc, khổ đau và không ngừng chém giết lẫn nhau.

Ngay cả những tín đồ siêng năng tôn sùng Thượng đế nhất vẫn không thoát khỏi những khổ đau, chết chóc nầy. Ngay cả những tín đồ và đại diện cao cả nhất cho Thượng đế vẫn tiếp tục thường xuyên hãm hại kẻ khác và lẫn nhau.

Tín đồ cho rằng chỉ có những kẻ thành thật cầu nguyện mới được Thượng đế cứu rỗi. Tín đồ cho rằng Thượng đế giống như cha mẹ nên cần phải trừng phạt con cái để dạy dỗ chúng. v.v và v.v.

Hoặc tín đồ sẽ lại nói rằng Thượng đế có những lý do cao siêu mà con người không hiểu được.

Theo tôi thì sự kiện Thượng đế không cải tiến gì được cho nhân loại trong vòng 2000 năm nay là vì Thượng đế không có khả năng làm việc đó. Và điều nầy không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu con người không có khả năng tránh được chết chóc, khổ đau và gây tội ác lên nhau thì làm sao cái sản phẩm Thượng đế của họ có khả năng làm được việc đó?Make a Free Website with Yola.