Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Trong Kinh Thánh: "Thiên Chúa là Chúa chúng ta! Là Thiên Chúa duy nhất!" (Sách Đệ Nhị Luật 6:4).

Trong Koran: "Ngài là Thượng đế Duy nhất. Thượng đế Đấng Tự Hữu. Ngài không sinh ra ai và cũng không được ai sinh ra Ngài. Và không có ai có thể so sánh với Ngài được" (Koran 112:1-4).

Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đều là những tôn giáo độc thần. Họ chẳng những có cùng một Thượng Đế mà còn có rất nhiều tư tưởng và đường hướng giống hệt nhau. Hai tín điều trên là một thí dụ tiêu biểu.

Chính vì dựa trên 2 tín điều trên mà lịch sử nhân loại đã và đang trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất. Mỗi bên đều nhân danh Thượng Đế mà tàn sát lẫn nhau.

Trong khoảng một thế kỷ gần đây nhất, may mắn thay cho xã hội Tây Phương là Thiên Chúa giáo vì chịu ảnh hưởng kinh tế, chính trị thế giới nói chung cộng với sự phát triển về văn minh và nhân vị của con người nên mới trở thành “ôn hòa” như chúng ta thấy ngày nay. Bản chất của Thiên Chúa giáo là hiếu chiến và hiếu sát, cũng giống y như bản chất của Hồi giáo. Kinh Thánh và Kinh Koran có rất nhiều tín điều giống nhau cho thấy rõ bản chất nầy.

Giáo hội Vatican và tín đồ Thiên Chúa giáo ngày nay tìm đủ cách tránh né để khỏi phải thảo luận vấn đề trên. Lịch sử Thiên Chúa giáo đẫm máu vô số lần chỉ vì tín đồ áp dụng những giáo điều tương tự trong Kinh Thánh. Làm sao ai có thể bảo đảm rằng những chuyện dã man, độc ác đã do Thiên Chúa giáo gây ra sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong tương lai?

 

Make a Free Website with Yola.