Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Có nhiều người dễ bị lóa mắt vì những tước vị của người khác trong vấn đề ý tưởng và lý luận.

Rất thường khi, chỉ cần tác giả của một bài viết về tôn giáo ký tên là Hòa Thượng ABC hay Linh Mục XYZ là sẽ có những người cho rằng bài viết nầy có giá trị đáng kể. Bất kỳ nếu cách lý luận hay dữ kiện trong bài nầy có vững vàng hay chính xác hay không. Bất kỳ họ có hiểu bài viết đó nói gì hay không.

Họ có khuynh hướng cho rằng nếu họ không hiểu cách lý luận hay chi tiết trong bài nầy thì chẳng qua là vì họ không có đủ trình độ kiến thức để thấu đạt ý của tác giả. Hơn thế nữa, nếu ai khác không hiểu cách lý luận hay chi tiết trong bài nầy thì họ cho rằng người đó không có đủ trình độ kiến thức để thấu đạt ý của tác giả.

Và họ sao chép, trích đăng bài nầy lại cho những người quen biết xem. Đồng thời họ không quên kính cẩn kèm theo tên tác giả - Hòa Thượng ABC hay Linh Mục XYZ - vào bên dưới, như một dấu ấn bảo đảm chất lượng của một món hàng mà chỉ những người sành điệu như họ biết thưởng thức.


Make a Free Website with Yola.