Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Trong một bài viết đăng ở báo xuân Việt Báo 2011 với tựa đề là “911 Và Sự Thật”, linh mục Công giáo Nguyễn Trung Tây chia sẻ với độc giả một nhận thức mới lạ mà ông vừa tìm thấy sau khi suy ngẫm về sự tương đồng giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo: “Không có tôn giáo nào, văn hóa nào có thể tuyên xưng mình là người nắm giữ sự thật về Ông Trời!”

Linh mục Nguyễn Trung Tây là một người có đầu óc khá cởi mở mới nói được câu trên.

Tuy vậy, tôi lấy làm thất vọng (đôi chút) vì cái ý tưởng cởi mở kia của ông không dẫn dắt ông tới đâu cả. Thất vọng nhưng không ngạc nhiên lắm vì tôi đã gặp qua rất nhiều thí dụ giống vậy.

Đó là vì một mặt ông tuyên bố rằng ông đã nhận thấy rằng “không có tôn giáo nào có thể độc quyền về Thượng Đế cả”, một mặt khác ông vẫn tiếp tục dự phần vào cái tôn giáo mà một trong những tín điều tối trọng là “chỉ có Thiên Chúa của ta là duy nhất”. Bằng chứng là ông vẫn còn mang danh “linh mục” khi đăng bài nầy.

Có thể ông không nhận thấy sự mâu thuẩn kể trên. Có thể ông nhận thấy nhưng làm lơ đi vì không có đủ can đảm hay phương tiện để từ bỏ đạo của mình.

Tôn giáo là một loại gông cùm êm ả nhất trong tất cả những loại gông cùm nên có rất ít người có thể nhận biết, và khi nhận biết rồi thì cũng vô cùng khó khăn để tháo gỡ.

Cập nhật: 6/2013

 

Make a Free Website with Yola.