Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Anh A khoe: “Tôi có 1 chiếc xe Rolls Royce”.

Anh B lắc đầu: “Tôi không tin”.

Trong trường hợp nầy thì anh A làm gì để cho anh B tin?

Anh A hoặc sẽ lái chiếc xe ấy đến hoặc sẽ lấy giấy chủ quyền ra hoặc sẽ trưng bày bằng cớ gì đó cho anh B xem. Nói cách khác, anh A sẽ thấy mình có trách nhiệm để chứng minh điều anh khoe là có thật.

Anh A sẽ không thách thức: “Anh không tin tôi à? Thế thì anh có bằng chứng gì cho rằng tôi không có một chiếc RR?”

Đó là vì một người chỉ cần có kiến thức và khả năng lý luận trung bình cũng sẽ thấy sự vô lý của chuyện thách thức như vậy.

Nhưng có nhiều tín đồ thường biện hộ cho các niềm tin của họ bằng cách hỏi các câu thách thức như “Anh có bằng chứng nào là không có Thượng Đế, Thiên Đàng, Tây Phương Cực Lạc, độ trì cứu rỗi, v.v.?”


Make a Free Website with Yola.