Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Cách đây không lâu, Jupiter đã từng là vua của tất cả thần linh trong đế quốc La Mã. Ai lên tiếng chê bai, chống báng Jupiter đều bị xem là lạc hậu, man rợ và có khi còn bị trừng phạt nặng nề hay giết chết. Ngày nay tìm đỏ mắt trên toàn thế giới cũng sẽ chẳng tìm ra một người còn tôn thờ vị Thần nầy.

Tương tự, nếu kể đến các nền văn minh vĩ đại và lẫy lừng của lịch sử nhân loại như Ai Cập, Hy Lạp, Aztec của Mễ Tây Cơ cổ, v.v. thì danh sách những Thần Linh Tối Thượng của họ có thể kéo dài hàng ngàn tên nữa.

Nhân danh các Thần Linh Tối Thượng nầy có những đền đài hùng vĩ nhất đã được xây dựng, những kinh sách ly kỳ nhất đã được soạn thảo, những chiến tranh thảm khốc nhất đã được diễn ra.

Tất cả những Thần Linh Tối Thượng nầy có một điểm giống nhau: ngày nay họ đều đã chết hết.

Và cái nghĩa trang của họ chỉ là những tàn tích hoang phế bụi bặm thuộc về kho phế thải trong tiềm thức của nhân loại.

Điều nầy cho thấy gì về giá trị của những Thần Linh Tối Thượng mà chúng ta hiện đang thờ phượng?

Nói cách khác, tín đồ có khuynh hướng cho rằng Thượng Đế của họ là thiêng liêng và tối cao trong toàn thể vũ trụ. Nhưng thật ra thì Thượng Đế của mỗi tôn giáo chỉ là một trong danh sách hàng ngàn những Thượng Đế của hàng ngàn tôn giáo khác đã sinh ra và chết đi trong lịch sử nhân loại, và do đó không có gì “thiêng liêng” hay “tối cao” cả.

Make a Free Website with Yola.