Trở lại:

-      Thiên Chúa Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Thượng đế trong Kinh Thánh, sách Matthew 17:20 có nói rõ: “Ta nói cho con nghe sự thật, nếu con chỉ cần có đức tin nhỏ như một hạt cải thì con có thể chỉ vào quả núi và bảo nó di chuyển thì nó sẽ di chuyển

Kinh Thánh, sách Matthew 21:22 cũng có nói rõ: “Thành tâm cầu nguyện đi rồi sẽ được”.

Điều mà tôi không hiểu được là từ xưa nay chưa bao giờ có một tín đồ bị cụt chân hay cụt tay nào đã được Thiên Chúa làm cho tay chân của họ mọc ra trở lại.

Phải chăng từ bao nhiêu niên kỷ nay không có một người cụt tay chân nào có đủ đức tin lớn hơn một hạt cải bé xíu cả?

Phải chăng từ bao nhiêu niên kỷ nay không có một người cụt tay chân nào thật sự thành tâm trong khi cầu nguyện cả?

Tương tự cho trường hợp những người đui mù vì bị mất tròng mắt. Và những người buôn bán làm ăn thua lỗ, những người gặp tai nạn thảm khốc, những người Việt Nam vượt biên mất mạng giữa biển cả hay trong rừng sâu, v.v. và v.v.

Phải chăng là Thượng Đế chỉ hứa suông?

(Hay phải chăng đây là chứng cớ cho thấy không có Thượng Đế gì cả mà chỉ có những người soạn thảo ra Kinh Thánh với những ảo tưởng trong đầu của họ?)


Make a Free Website with Yola.