Đại Ý:

Vũ trụ được thành hình từ khoảng 14 tỉ năm nay. Trong khi đó Thiên Chúa giáo chỉ hiện diện hơn 2000 năm.

Cái ý niệm một Thiên Chúa toàn năng, tuyệt đối và bất tận đã sáng tạo ra vũ trụ do đó là một ý niệm ngây ngô thuộc vào thời đại cổ sơ của lịch sử.

 

 

Trở lại:

-      Thiên Chúa Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Trong thời kỳ phôi thai của văn minh nhân loại, có những tư tưởng ngây ngô về nguồn gốc và sự vận hành của vũ trụ được nẩy sinh ra.

Những tư tưởng ngây ngô nầy được dần dần hệ thống hóa trở thành các tổ chức tôn giáo.

Hãy nhìn vào một thí dụ minh diễn dưới đây.

- Tuổi của trái đất khoảng 5 tỉ năm.

- Sự sống trên trái đất bắt đầu khoảng 3.4 tỉ năm về trước. Loài khủng long đã bị diệt chủng khoảng hơn 65 triệu năm. Và lịch sử loài người chỉ bắt đầu được ghi chép lại trong vòng 10 ngàn năm nay.

- Một cuộn giấy đi cầu trung bình có 400 mảnh, mỗi mảnh dài khoảng 11 cm.

- Lấy một cuộn giấy đi cầu, tìm một hành lang thật dài rồi cuộn mở nó ra. Cuộn giấy đi cầu khi mở hết ra sẽ dài khoảng 44 mét.

- Nếu chiều dài cuộn giấy đi cầu nầy tượng trưng cho lịch sử trái đất thì mỗi mảnh giấy tượng trưng cho 12 triệu năm rưởi.

- Nếu mảnh giấy thứ nhất là lúc trái đất mới thành hình thì sự sống đầu tiên trên địa cầu xuất hiện ở mảnh giấy thứ 120. Loài khủng long sống khoảng giữa mảnh giấy thứ 380 và mảnh giấy thứ 394.

- Loài người tiền sử xuất hiện trên mảnh giấy cuối cùng ở khoảng 3 cm trước khi cuộn giấy chấm dứt.

- Loài người hiện đại (tức là chúng ta) xuất hiện trong vòng 1 mm chót của mảnh giấy cuối cùng.

- Lịch sử loài người nằm trong vòng 1/10 của mm sau cuối.

- Hai ngàn năm gần đây nhất của nhân loại tương đương với 1/50 của một mm (có nghĩa là nhỏ hơn gấp mấy lần bề dầy của một sợi tóc mịn nhất) ở tận cùng cuộn giấy dài 44 mét.

Trong khoảng thời gian vài ngàn năm cực kỳ ngắn ngủi nầy, một vài nhóm người nhận thấy trạng thái kỳ diệu của vũ trụ, và sự sống, mà họ đang chứng kiến vượt xa qua khỏi sức cảm nhận của họ. Họ cho rằng phải có một sinh vật có khả năng hiểu biết và quyền thế siêu phàm hơn họ vô kể tạo dựng ra và điều hành những sự việc nầy.

Vốn là một loài thú sống theo bầy, con người quen thuộc với khái niệm “con thú đầu đàn”. Họ tưởng tượng ra một con thú đầu đàn cho họ và đặt tên là Thượng Đế. Họ đưa ra cái ý niệm là có đấng Thượng Đế toàn năng đó đã sáng tạo ra tất cả mọi vật trong vũ trụ.

Họ hãnh diện cho rằng Thượng Đế của họ bất tận. Họ không biết rằng cái vũ trụ xung quanh họ đã hiện hữu hàng chục tỉ năm trước khi họ hiện hữu.

Một trong những nhóm người nầy tự gọi họ là tín đồ Thiên Chúa giáo.

Khi so sánh những sự kiện và những con số ở trên, một số người khác không khỏi thấy rằng cái ý niệm Thượng Đế trong Thiên Chúa giáo hết sức ngây ngô.

Tác giả của những tư tưởng ngây ngô nầy thật ra không có gì đáng trách.  Mấy ngàn năm về trước, nhân loại không có kiến thức cần thiết để họ có thể nhận thấy rằng những tư tưởng nầy của họ ngây ngô đến mức nào.

Điều đáng nói là mấy ngàn năm sau khi nhân loại đã có đủ kiến thức về nguồn gốc và sự vận hành của vũ trụ thì vẫn có vô số người không thể nhận thấy rằng những tư tưởng đó ngây ngô đến mức nào.


Make a Free Website with Yola.