Trong Kinh Thánh có 6 vụ loạn luân nổi bật nhất.

 

Nổi bật vì bằng chứng cho thấy rằng 5 trong 6 vụ loạn luân nầy đã được Chúa Trời giàn xếp cho xảy ra và tán đồng cho chúng xảy ra.

 

 

Trở lại:

-      Thiên Chúa Giáo

-     Giới Thiệu

 

 

Tuy Chúa Trời đòi hỏi trừng phạt đồng tính luyến ái, có một số thí dụ trong Kinh Thánh cho thấy Chúa Trời không có vấn đề gì với loạn luân như con gái làm tình với cha, anh chị em lấy nhau.Trong Kinh Thánh có 6 vụ loạn luân nổi bật nhất.

Nổi bật vì bằng chứng cho thấy rằng 5 trong 6 vụ loạn luân nầy đã được Chúa Trời giàn xếp cho xảy ra và tán đồng cho chúng xảy ra.

 Nhiều tín đồ bào chữa rằng trong thời kỳ đầu tiên của con người thì Chúa Trời phải buột lòng tạm thời cho phép chuyện loạn luân xảy ra để cho giồng giống con người được sanh sôi nẩy nở.

Vấn đề là nếu Chúa Trời là một Đấng sáng suốt toàn năng thì tại sao Ngài không biết thào hoạch ra phương cách nào khác để tránh các chuyện loạn luân nầy xảy ra? Câu trả lời chỉ có thể hoặc là 1/ Chúa Trời không sáng suốt và toàn năng như tín đồ ca tụng hoặc là 2/ Chúa Trời cố ý muốn cho việc loạn luân nầy xảy ra.

 

1/ Ca-in lấy em gái ruột của mình làm vợ

 

Sáng Thế Ký 4:16-17

16Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen.

17Đoạn, Ca-in ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Hê-nóc; Ca-in xây một cái thành đặt tên là Hê-nóc, tùy theo tên con trai mình.

 

Ca-in là con trai đầu lòng, và A-ben là con trai kế, của Adam và Eva. Trong Sáng Thế Ký 4 cho thấy Ca-in giết em trai mình nên bị đày qua phía đông của Ê-Đen và cưới vợ và đẻ con.

Vì Adam và Eva là 2 người đầu tiên trên địa cầu nầy nên tất cả mọi người thuộc thế hệ thứ 2 trong đó có Ca-in đều là anh chị em ruột với nhau. Do đó Ca-in đã lấy em gái ruột của mình.

Đây là trường hợp loạn luân đầu tiên trong lịch sử loài người và đã đuợc Chúa Trời sắp đặt và tán đồng.

 

2/ Áp-ram lấy em gái một cha khác mẹ là Sa-rai làm vợ

 

Sáng Thế Ký 20: 12-13

12Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ; và tôi cưới nó làm vợ. 13Khi Đức Chúa Trời làm cho tôi lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng: Nầy là ơn của ngươi sẽ làm cho ta: Hễ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta: Ấy là anh tôi.

 

Áp-ram lấy em gái một cha khác mẹ là Sa-rai làm vợ.

Thiên Chúa tán đồng và hoàn toàn ủng hộ việc nầy. Ủng hộ đến mức khi vua xứ Giơ-ra-ra bắt Sa-rai đi thì Thiên Chúa hiện ra trong chiêm bao của vua Giơ-ra-ra và cảnh cáo sẽ tiêu diệt ông nếu ông không "hoàn trả một người đàn bà đã có chồng lại cho chồng của nàng" (lời Thiên Chúa).

Vua Giơ-ra-ra kinh sợ quá liền trả Sa-rai lại cho Áp-ram. Hai người yên hưởng hạnh phúc dưới sự che chở của Thiên Chúa đến khi Sa-rai chết năm 127 tuổi và Áp-ram chết năm 175 tuổi.

 

3/ Na-cô lấy cháu gái ruột là Minh-ca làm vợ

 

Sáng Thế Ký 11: 26-29

26Còn Tha-rê được bảy mươi tuổi, sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran.
27Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sanh Lót. 28Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống. 29Áp-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca; Minh-ca và Dích-ca tức là con gái của Ha-ran.

 

Đây là một trong những mối liên hệ khá phức tạp trong những thế hệ đầu tiên trong Kinh Thánh. Tuy vậy chỉ cần tinh mắt một chút sẽ thấy ngay Na-cô lấy con gái của em trai ruột của mình là Ha-ran làm vợ.

Điều nầy không có gì ngạc nhiên vì ở trên chúng ta đã thấy Chúa Trời đã tán đồng và ủng hộ việc anh ruột của Na-cô là Áp-ram lấy người em gái một cha khác mẹ là Sa-rai làm vợ.

 

4/ Lót ăn nằm với 2 con gái ruột của mình

 

Sáng Thế Ký 19: 30-36

30Lót ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia. 31Cô lớn nói cùng em mình rằng: Cha ta đã già, mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. 32Hè! chúng ta hãy phục rượu cho cha, và lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại. 33Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình; nàng lớn đến nằm cùng cha; nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. 34Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng: Nầy, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi; hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại. 35Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha; nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. 36Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. 37Nàng lớn sanh được một con trai, đặt tên là Mô-áp; ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. 38Người em cũng sanh đặng một con trai, đặt tên là Bên-Am-mi; ấy là tổ phụ của dân Am-môn đến bây giờ.

Đây là một chuyện loạn luân trầm trọng: hai con gái phục rượu cha mình để thay phiên nhau ăn nằm với cha mình với dụng ý mang thai để nối giòng dõi.

Thiên Chúa cũng tán đồng (hay đúng ra là đã giàn xếp) cho chuyện nầy xảy ra. Đó là vì Kinh Thánh không nói gì đến Thiên Chúa giận dữ hay trừng phạt Lót và 2 cô con gái nầy.

Mỉa mai hơn nữa là việc loạn luân nầy xảy ra ngay sau khi Thiên Chúa đã tuyển lựa gia đình Lót là gia đình đạo đức nhất trong toàn cả thành phố Sô-đom trước khi giáng tai họa xuống tiêu diệt tất cả mọi người khác trong thành phố nầy. Và sau việc loạn luân đó thì Lót và 2 cô con gái vẫn tiếp tục được Chúa Trời sũng ái cho được sinh con đẻ cái mạnh khỏe truyền nối nòi giống về sau.

5/ Am-ram and Giô-kê-bết

 

Kinh Hành Ký 6:19-20

19Các con trai của Mê-ra-ri là: Mách-li, và Mu-si. Đó là các họ hàng của Lê-vi, tùy theo dòng dõi của họ. 20Vả, Am-ram lấy Giô-kê-bết, là cô mình, làm vợ; nàng sanh cho người A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi.

 

Đây là gia đình giòng dõi của Môi-se, người đã dẫn dân Do Thái thoát ra khỏi Ai Cập và sau nầy được Thiên Chúa tuyển chọn đưa cho 10 Điều Răn.

Am-ram lấy em gái của cha ruột mình là Giô-kê-bết làm vợ rồi sinh ra Môi-se. Như vậy Giô-kê-bết vừa là mẹ vừa là bà cô ruột của Môi-se.

 

6/ Am-nôn cưỡng hiếp em gái ruột là Ta-ma

 

Sa-mu-ên 2 13:1-2

1Kế sau ấy, xảy có việc nầy: Áp-sa-lôm, con trai của Đa-vít, có một em gái ruột, tên là Ta-ma, rất lịch sự; Am-nôn, con trai của Đa-vít, thương nàng. 2Am-nôn mê mệt vì cớ Ta-ma em gái mình; đến đỗi thành bịnh; vì nàng là đồng trinh, lấy làm khó cho Am-nôn được chi với nàng.

 

Sa-mu-ên 2 13:8-14

8Ta-ma đi đến nhà anh mình; người đương nằm. Trước mặt người, nàng lấy bột mì, nhồi làm bánh nhỏ và hấp đi. 9Đoạn, nàng nhắc chảo nhỏ xuống, và trút bánh ra trong mâm; nhưng Am-nôn từ chối không ăn, bèn nói rằng: Hãy biểu mọi người ra khỏi đây. Hết thảy đều lui ra. 10Bấy giờ, Am-nôn nói cùng Ta-ma rằng: Hãy bưng đồ ăn em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh nhận lấy nó từ nơi tay em. Ta-ma bèn lấy các bánh nhỏ mình đã làm, bưng vào cho Am-nôn, anh mình, ở trong phòng. 11Nàng dâng bánh cho người ăn; nhưng người vớ lấy nàng mà nói rằng: Em ơi, hãy đến ngủ cùng anh. 12Nàng đáp với người rằng: Không được anh; chớ làm nhục tôi, vì trong Y-sơ-ra-ên người ta chẳng làm như vậy. Chớ phạm sự ô hạnh nầy! 13Tôi sẽ mang sự sỉ nhục tôi đi đâu? Còn anh sẽ như một người ô danh trong Y-sơ-ra-ên. Thà anh nói cùng vua thì hơn; vua chẳng cấm anh lấy tôi làm vợ. 14Nhưng Am-nôn không khứng nghe nàng; và vì người mạnh hơn, bèn gian hiếp nàng, nằm cùng nàng.

Đây thật ra không chỉ là một trường hợp loạn luân. Đây là một trường hợp loạn luân dưới hình thức cưỡng hiếp: anh trai cưỡng hiếp em gái ruột của mình.

Nếu đọc tiếp tục thì sẽ thấy sau khi cưỡng hiếp được Ta-ma, Am-nôn chán ghét em gái mình và đuổi nàng ra khỏi nhà. Điều nầy cho thấy Am-nôn chiếm đoạt Ta-ma chỉ để thỏa mãn dục vọng mà thôi. Hai năm sau thì Am-nôn bị người em trai ruột là Áp-sa-lom phục rượu giết chết để trả thù.

Tuy không có chứng cớ là Chúa Trời đồng tình với việc làm của Am-nôn, nhưng cha của Am-nôn, Áp-sa-lom và Ta-ma là vua Đa-vít, một vị anh hùng trong Kinh Thánh đã không hề trừng phạt Am-nôn về tội cưỡng hiếp em gái mà chỉ thương khóc ngày đêm khi được tin Am-nôn bị giết chết.Make a Free Website with Yola.