Trở lại:

-      Thiên Chúa Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Kinh Thánh dạy rằng Thiên Chúa tạo ra sự sống duy nhất trên trái đất và con người là sinh vật cao cả nhất trong toàn cả vũ trụ.

Đó là vì Thiên Chúa giáo chỉ là một tôn giáo thuộc vào thời đại đồ đồng cổ lỗ của lịch sử nhân loại. Đó là vì những tác giả của Kinh Thánh không hề có một chút kiến thức gì về Thái Dương Hệ, ngân hà, vũ trụ, v.v.

Ngày nay, các dữ kiện sau đây là kiến thức khoa học phổ thông đối với hầu hết mọi người có đôi chút trình độ học vấn:

-      Trái đất chỉ là 1 trong 8 hành tinh xoay vần chung quanh mặt trời.

-      Mặt trời chỉ là 1 trong khoảng 200 tỉ ngôi sao khác trong ngân hà The Milky Way.

-      Và The Milky Way chỉ là 1 trong hàng trăm ngàn tỉ các ngân hà khác trong vũ trụ.

Chỉ cần nhìn vào những con số bên trên thì rất khó cho ai có thể tin rằng trong cả vũ trụ nầy thì sự sống chỉ hiện diện trên trái đất mà thôi.

Cũng rất khó có thể cho rằng chỉ có loài người chúng ta là sinh vật tiên tiến nhất vì đã được đặc biệt tạo thành ra bởi một Thượng Đế nào đó.

Và cũng rất khó có thể cho rằng nếu có một Thượng đế của loài người thì Thượng đế nầy cũng là Thượng đế của tất cả vô lượng những ngân hà, tinh tú trong vũ trụ.

Đó là chưa kể Thượng đế của Thiên Chúa giáo chỉ là một trong trăm ngàn Thượng đế đã từng xuất hiện và tàn lụi trong khoảng lịch sử ngắn ngủi vài mươi ngàn năm của nhân loại.

Thế mà các tín đồ vẫn tiếp tục cho rằng lời dạy đó trong Kinh Thánh là từ một Thượng Đế sáng suốt toàn năng tuyệt đối.

 

Make a Free Website with Yola.