Lý do tại sao tôi phê bình, chỉ trích các lãnh vực tiêu cực trong tín ngưỡng, tôn giáo.

Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng không có nghĩa là không chỉ trích những điều tệ hại trong tôn giáo.

Tôi dựa vào tiêu chuẩn nào khi phê phán những người dựa trên đức tin của họ để lý luận?

Tôi có ý định muốn bài trừ, dẹp bỏ tôn giáo không?

Tôi có ý định muốn làm người khác từ bỏ niềm tín ngưỡng và tôn giáo của họ không?

Tôi muốn trình bày về bản chất thật sự của tín ngưỡng và tôn giáo để làm gì? 

 

Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

Tôi sinh ra trong một gia đình đạo Phật. Cũng giống như hầu như tất cả mọi đứa trẻ khác, tôi theo đạo của gia đình tôi.

Lớn lên một chút vì hoàn cảnh đưa đẩy tôi có dịp tiếp cận với Công giáo. Vì vậy có thể nói tôi khá quen thuộc với những niềm tin “cơ bản” của 2 đạo nầy.

Lớn hơn nữa thì tôi bắt đầu tìm tòi học hỏi thêm về 2 đạo nầy. Và thay vì chỉ đọc những tài liệu viết bởi những tác giả theo 2 đạo nầy thì tôi cũng đọc những tài liệu viết bởi những tác giả “ngoại đạo” nữa. Nhờ vậy mà tôi có sự so sánh giữa những quan điểm khác nhau từ nhiều thái cực khác nhau.

Không lâu lắm sau đó tôi nhận thấy có những điều tôi nghi ngờ hay không đồng ý về mỗi tôn giáo. Dần dần những điểm không đồng ý trở thành những điều không chấp nhận được.

Nói chung, tôi công nhận những điều tốt lành đem đến bởi tôn giáo. Tuy vậy tôi vẫn không chấp nhận được những mê tín dị đoan, những điều huyễn hoặc tà mị, lường gạt bóc lột, đàn áp cưỡng bách, đạo đức giả, tàn ác, v.v. và v.v. liên quan đến nhiều triết lý nền tảng và lãnh vực thực hành của 2 tôn giáo nầy.

Nói chung, tôi cho rằng những mê tín dị đoan, những điều huyễn hoặc tà mị, lường gạt bóc lột, đàn áp cưỡng bách, đạo đức giả, tàn ác, v.v. nói trên là một dạng gông cùm. Tôi đã sống trải qua một phần nào và nhìn thấy đầy rẫy chung quanh tôi tác hại của chúng.

Đối với tôi, có nhận định được điều đó là có thể tẻ hướng đi riêng theo con đường khác và thoát ra khỏi những gông cùm đó.

Có người hỏi tại sao tôi phê bình, chỉ trích tôn giáo. Họ cho rằng tôi làm như vậy là không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác.

Theo tôi thì phê bình, chỉ trích tôn giáo, và nhiều sự kiện liên quan đến tín ngưỡng, không có nghĩa là không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác. Tương tự, tôi tôn trọng quyền tự do bài bạc, uống rượu của người khác nhưng không có nghĩa là tôi không phê bình, chỉ trích những sự kiện tai hại liên quan đến bài bạc và rượu.

Đối với tôi thì bài bạc, rượu chè và tôn giáo đều là những sản phẩm của con người. Bài bạc, rượu chè có giá trị tiêu khiển, giải trí nhưng cũng có những tai hại của chúng. Những tai hại nầy vì rõ rệt nên nhiều người nhìn thấy được. Tôn giáo có những giá trị tâm linh, tinh thần nhưng tương tự cũng có những mặt tệ hại, tai hại của nó. Điều khác biệt là những tai hại của tôn giáo vì phức tạp và không hiển nhiên nên nhiều người không nhận thấy. Điều khác biệt nữa là vì tôn giáo được xem là “thiêng liêng” nên được nhiều người bảo vệ, che chở.

Có người hỏi tôi dựa vào tiêu chuẩn nào khi phê phán những người dùng đức tin của họ để lý luận.

Câu trả lời của tôi là tôi dùng cùng chung một tiêu chuẩn mà những người nầy vẫn dùng hàng ngày cho tất cả mọi lãnh vực khác trong đời sống của họ. Họ và tôi đều cùng dùng lý trí kết hợp với kiến thức khoa học và nguyên tắc lý luận cơ bản để suy xét, phân tích, kiểm chứng, so sánh, v.v trước khi đi đến bất cứ kết luận hay quyết định gì trong bất cứ lãnh vực gì liên quan đến từ vấn đề giao dịch, thương mãi, đầu tư cho đến các vấn đề sinh hoạt, vật chất lẫn tinh thần như ăn mặc, mua sắm, đi đứng, giao thiệp, hôn nhân, giáo dục, văn hóa, giải trí, v.v. và v.v. 

Đối với tôi thì điều đáng buồn, và đáng buồn cười, là thế mà khi bàn luận về lãnh vực tín ngưỡng thì những tín đồ nầy lại loại bỏ tất cả các phương tiện suy luận khác để thay thế bằng khái niệm “đức tin”. Khái niệm “đức tin” nầy trong tôn giáo đòi hỏi một sự tin tưởng mù quáng không dựa trên cơ sở suy luận thực tế.

Có người gán đặt là tôi có ý định muốn bài trừ, dẹp bỏ tôn giáo.

Theo tôi thì chỉ có những người mang bệnh ảo tưởng mới mơ mộng đến việc tiêu diệt tôn giáo. Tôn giáo đã và sẽ mãi mãi hiện diện với con người. Tôn giáo có nhiều ích lợi lớn: trong nhiều trường hợp, nó đem đến sức mạnh và đoàn kết con người với nhau. Ích lợi quan trọng nhất của tôn giáo là có tác dụng như một loại thuốc an thần hay giảm đau cho nhân loại. Nhưng thuốc an thần hay giảm đau nào cũng có phản ứng phụ. Khi phê bình về tôn giáo và tín ngưỡng, tôi chỉ muốn trình bày về những phản ứng phụ của chúng mà thôi.

Chẳng những thế, tôi cũng không có ý định muốn làm người khác từ bỏ niềm tín ngưỡng và tôn giáo của họ.

Tôi chỉ muốn trình bày về bản chất thật sự của tín ngưỡng và cái bề mặt đen tối, tai hại của tôn giáo cho người khác thấy mà thôi. Như đã nói, tôn giáo và tín ngưỡng có nhiều ích lợi lớn cho con người. Vả lại, không ai có thể làm ai khác từ bỏ niềm tin của họ được. Chỉ khi nào một người tự chất vấn và tự nhận thấy bản chất thật của tôn giáo rồi và nếu muốn thì may ra một ngày nào đó họ tự thay đổi cái nhìn về tâm linh của họ.

Tôi dùng chữ “may ra” ở trên là vì ngay cả khi một người đã nhận thấy tôn giáo của họ có các khuyết điểm nghiêm trọng nhưng trong đa số trường hợp họ không thể thay đổi gì cả. Phần lớn những người nầy sẽ lo sợ sự chống đối của gia đình của họ, không muốn đối phó với áp lực của cộng đồng và xã hội, không muốn bị kỳ thị là người “vô thần”, v.v. Cái lý do lớn nhất thường là họ không có đủ can đảm chịu nhận là họ và gia tộc lẫn cả truyền thống của họ đã sai lầm trong vấn đề nầy. Từ bỏ niềm tin và tôn giáo của chính mình cần có rất nhiều can đảm, nhất là để làm điều đó công khai.

Có thể nói rằng tôi muốn trình bày về bản chất thật sự của tín ngưỡng và cái bề mặt đen tối, tai hại của tôn giáo cho người khác thấy với 2 lý do chính.

Thứ nhất, tôi hy vọng là có những người nếu họ đã hiểu rõ bản chất thật sự của tín ngưỡng (chỉ là một nhu cầu tự nhiên trong quá trình tiến hóa của con người chớ không có gì thiêng liêng cả) thì họ sẽ không còn e dè, sợ sệt để chất vấn, tìm hiểu các vấn đề đáng được chất vấn, tìm hiểu trong tôn giáo của họ. Thứ hai, tôi hy vọng là có những người nếu họ nhận thấy được cái bề mặt đen tối, tai hại của tôn giáo thì họ sẽ hành sử và áp dụng niềm tín ngưỡng của họ vào đời sống một cách thích hợp

Thí dụ, họ sẽ tự giải thoát họ ra khỏi những tín điều cổ hũ, vô lý trong tôn giáo của họ. Thí dụ, họ sẽ không còn sợ sệt bởi những hăm dọa hoang đường hay bị dẫn dụ bởi các hứa hẹn ảo tưởng trong kinh sách. Thí dụ, họ sẽ không còn tôn thờ các tăng sư, linh mục một cách mê muội và nhắm mắt nghe theo các lời giảng dạy của những người nầy một cách mù quáng. Thí dụ, họ sẽ không còn bị gạt gẫm, tự gạt gẫm và góp phần truyền bá sự gạt gẫm nầy đến người khác và các thế hệ con cháu của họ.

Tôi cũng biết rằng bất kể tôi nói gì hay giải thích gì đi nữa thì những tín đồ sùng đạo triệt để cũng sẽ vẫn bác bỏ các lý luận của tôi để bênh vực tôn giáo của họ và tin những gì họ muốn tin. Tuy nhiên, tôi không quan tâm gì mấy đến những tín đồ sùng đạo triệt để của bất cứ tôn giáo nào. Mỗi người đều có con đường đi riêng của mình. Tôi không có ý định, không muốn và không có kiên nhẫn để đứng ra đóng vai Cứu Thế hay Bồ Tát cho ai cả.

Điều nầy không có nghĩa là tôi không có thể làm thay đổi hay cải tiến gì cả khi phê bình, chỉ trích các vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo. Tôi biết có những người đã mang những nghi ngờ, đã nhận thấy những khuyết điểm trầm trọng trong tôn giáo của họ và còn đang ngần ngại không biết phải nghĩ gì hay làm gì. Khi đọc qua những quan điểm của tôi thì họ có thể sẽ củng cố thêm được cái nhìn của họ và tự đi đến những kết luận riêng cho chính họ. Tuy nhiên, đây cũng không phải là mục đích chính của tôi. Nếu họ muốn thì họ phải tự bước tới về hướng đi mà họ lựa chọn. Tôi có thể chỉ hướng đến dòng suối chớ không thể uống nước giùm ai được.

Có nhiều người cho là tôi làm việc cho Việt Cộng khi thấy tôi chỉ trích tôn giáo, nhất là Thiên Chúa giáo. Những người đó có lẽ dùng lối suy luận sau đây: 1/ Việt Cộng bài kích tôn giáo, và 2/ Tôi bài kích tôn giáo, do đó 3/ Tôi là Việt Cộng. Theo tôi thì những người đó cần tìm học thêm về tam đoạn luận. Sự thiếu hiểu biết của họ về phép suy diễn cơ bản nầy chẳng những không giúp đỡ gì cho lý lẽ của họ mà còn vô tình làm lợi cho Việt Cộng nữa.

Có người cũng cho rằng vì Việt Cộng đàn áp tôn giáo cho nên mặc dù tôi không phải là Việt Cộng nhưng khi đả kích tôn giáo là tôi đang vô tình giúp sức cho Việt Cộng. Theo tôi thì những người đó không hiểu rằng "kẻ thù của kẻ thù không nhất thiết là bạn": Tôi chống đối kẻ thù của Việt Cộng không đồng nghĩa với tôi là bạn của Việt Cộng.

Hơn nữa, có một cái gọi là "sự thật". Những điều tôi phát biểu đều dựa vào những gì thật sự xảy ra với chứng cớ khách quan, chính đáng, không chối cãi được. Có thể cho rằng một trong các lý do chính mà tôi lên tiếng chỉ trích những điều hư hại trong tôn giáo là chỉ vì “nhân danh sự thật” mà thôi.


Make a Free Website with Yola.